חפוש ספרים וכתבי עת

 

חפוש ספרים וכתבי עת

(למנועי חיפוש מאמרים לחץ כאן)


מערכת החיפוש של אוניברסיטת בר אילן


ULI - הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל

הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל מכיל יותר משמונה מליון רשומות ביבליוגרפיות מהקטלוגים של הספריות האקדמיות בישראל וכן מספר מכוני מחקר וספריות אחרות. מרבית הרשומות מקושרות לרשומות בספריות המקור. ULI מכיל כל סוגי חומר, למעט מאמרים. ULI כולל גם רשומות לכתבי-עת אך עדיף לחפש מידע על כתבי עת בקטלוג המאוחד של כתבי-עת (ULS) הרושם יותר ספריות וכן פירוטי מצאי.


ULS - הקטלוג המאוחד לכתבי עת

קטלוג ULS מכיל רשומות ביבליוגרפיות עבור יותר ממאה אלף כתבי עת המצויים בכ- 170 ספריות אקדמיות, מיוחדות ואחרות, בכל התחומים והשפות. הקטלוג מנוהל ע"י בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. שמות הספריות מופיעים בקוד שאת פירושו ניתן לראות כאן.


ULE - הקטלוג המאוחד לכתבי עת אלקטרונים

קטלוג ULE רושם את המנויים האלקטרוניים של הספריות חברי מלמ"ד, עם קישורים לכתבי-העת עצמם. מאפשר חיפוש כללי (דרך ממשק ה- ALEPH) או באוניברסיטה/מכון מסויימים (דרך ממשק ה- TDNet). בחיפוש הכללי שמות הספריות מופיעים בקוד שאת פירושו ניתן לראות כאן. בחיפוש דרך ממשק ה- TDNet, כברירת מחדל, החלון נפתח לחיפוש בכתבי העת של אוניברסיטת בר אילן. לחיפוש באוניברסיטה / מכללה אחרת או בכולם ביחד, יש לשנות את יעד החיפוש ברשימה הנפתחת.

 


מנועי חיפוש למאמרים וספרים


Web of Knowledge

מנוע חיפוש הכולל מספר מאגרים בתחומי המדע, חברה, אומנות ורוח. בבעלות חברת Thomson Reuters. האתר מכיל את מאגר המאמרים Web of Science ואת מאגר ה- Journal Citation Report המאפשר לדעת את ה- Impact Factor של כל כתב עת.


Pubmed

מאגר המאמרים המופעל ומעודכן על ידי ה- US National Library of Medicine וה- National Institutes of Health, המכיל מאמרים בתחומי הרפואה ומדעי החיים. תוצאות החיפוש מכילות גם הפניות למאגרי מידע נוספים בתחום מדעי החיים.


Google Scholar

מנוע חיפוש המתמקד באתרים ומידע אקדמי, מבית היוצר של חברת Google.

 

לטבלה המשווה בין שלושת מנועי החיפוש הללו לחץ כאן.

 


מפתח למאמרים בעברית (מפתח חיפה - IHP)

המפתח מכיל הפניות למאמרים בשפה העברית מתוך כתבי עת, קבצים ומבחר מאמרים מעיתונות יומית. המאגר כולל גם הפניות למאמרים בשפות נוספות, בנושאים הקשורים לארץ-ישראל. ניתן להגביל את החיפוש למאמרים אקדמיים ומחקריים, למאמרים אקדמיים מחקריים ומקצועיים, או למאמרים מתוך עיתונות יומית. כמו כן ניתן לחפש מאמרים שיש להם קישור לטקסט מלא. וראה עוד...


 אתרי חיפוש מאמרי השוואה בי
Google Scholar - ו Web of Knowledge ,Pubmed
Pubmed
Web of
Knowledge
Google Scholar
2004 2004 נוסד 1997
National Center ( פיתוח/בעלות (מדינה
for Biotechnology
Information
(NCBI), NLM
(ארה"ב)
Thomson
Scientific and
Health Care
Corporation
(ארה"ב)
Google חברת
(ארה"ב)
 חינ תשלו עלות חינ
6000 (827 open מס' כתבי עת
access)
(theoretically all 8700
electronic
resources)
מדע, חברה, אומנות רפואה ומדעי החיי תחו
ורוח
ישנה אפשרות
 לחיפוש לפי נושאי
תקופת סיקור כתבי העת משנת 1950 משנת 1900 תיאורטית, כל מה
אלקטרונית שזמי
כללי
יומי שבועי חודשי תדירות העדכו
חיפוש חופשי בכל השדות,
לפי ,Limits בעזרת
תגי שדה, לפי שדה
(בחיפוש מסויי
) מתקד
, לפי שדה מסויי
לפי תגי שדה
) (בחיפוש מתקד
,[author:]
allintitle:
NOT ,OR ,AND לוגיי סימני
אותיות רישיות
אותיות קטנות,
רק בחלק ,same
מהשדות
OR ,"",-,+
הגבלה הגבלה 15 אי הגבלת מס' מילות חיפוש אי
, כולל חיפוש קיי היסטורית חיפושי
 משולב ביניה
, כולל חיפוש קיי
 משולב ביניה
אי
– ופטנטי לא (כינוסי , ציטוטי , פטנטי כינוסי
מותנה בהרשמה
 למאגר) וציטוטי
(חיפוש נפרד)
 + עותקי כ
" "אפורי
לא לא הודפסו מופיעי שטר מאמרי
(אפשר על ידי התוצאות אי T חיפוש בתו
חיפוש משולב
בהיסטוריה)
 פילטר מובנה לא קיי
אפשרויות חיפוש
My NCBI T דר פילטרי
 ואישיי מובני
אי מובני
שלושה חלקי כול הצגת שמות מחברי
אי אי המאמר חופשי קיי א ציו
תצוגת
תוצאות
לעמוד יש יש יש קביעת מס' מאמרי
הצגת תקציר אפשרי לכל מאמר בנפרד אי
לפי מס' , ג קיי סדר התוצאות קיי מיו
 ציטוטי
סדר לא ברור
יצוא של רשימת התוצאות מאגר זמני
אימייל, ,(clipboard)
אישי הנית U אוס
U לשיתו
תוכנת ביבליוגרפיה
חינמית הניתנת
U לשיתו
יצוא של ציטוט מס' מוגבל של
אפשרויות
מס' רב של
אפשרויות
מס' רב של
אפשרויות
יצוא של רשימת ההפניות
שבמאמר
אי קיי אי
יצוא מידע
לדואל לפי חיפוש ציטוט של מאמר לפי חיפוש עדכו
זיהוי כתבי עת שבר איל
 מנויה עליה
IP פילטר אישי אוטומטי – זיהוי רק ע
/סיסמה
,IP אוטומטי – זיהוי
 ג U להוסי נית
בבית
הגעה למאמר
מורכב/זמני PMID - כתובת ישירה למאמר לפי ה
digital object
identifier (DOI)
אי
שציטטו את מאמרי
המאמר
לקבוצת , ג קיי PMC T רק מתו
גרפית , ג מאמרי
לכל מאמר T בסמו
cited " יש קישור
."by
יש, על בסיס PMC T מתו קשורי מאמרי
, משותפי ציטוטי
Scientific Web
Plus
יש
הרחבת היריעה
, וחלבוני מידע ביולוגי קישור לגני
GeneRIF
אי אי
T מתו Impact factor
JCR
אי קיי אי
"מדדי איכות"
למאמר/קבוצת אי H-index
לחשב . נית מאמרי
 אד לב
אי
על ידי: דר' עמי ינאי הוכ
 הספריה למדעי החיי
אוניברסיטת בר איל
טל.: 03-531-8962
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it : דוא"ל
© כל הזכויות שמורות