Get Adobe Flash player

ספרים ברשת

לגישה מהירה לכתבי עת נבחרים לחצו כאן.


ספרים ברשת

כיום ניתן לקרוא ספרים רבים בצורה מקוונת. חלקם מצריכים גישה דרך האוניברסיטה וחלקם נגישים חופשי ברשת.

להלן, כמה מקורות לספרים מקוונים.

 

ספריית כותר:

ספריית כותר הינה ספרייה המכילה ספרים רבים בתחומי החברה, התרבות, היסטוריה וגיאוגרפיה של ארץ ישראל. הגישה לספרים היא בתשלום והאוניברסיטה מנויה על האתר ומאפשרת לסטודנטים ואנשי הסגל גישה חופשית לספרים המצויים באתר. הרשמה לאתר, מאפשרת בניית ספרייה אישית ותיקיית תוכן שבהן ניתן לשמור קטעים חשובים מספרים והערות בהקשר לספר. ניתן גם להדגיש קטעים מספרים ואף לכתוב פתקיות משותפות, שאותן יכולים לקרוא כל הקוראים, ולהגיב עליהן.

גישה דרך אתר הספריות באוניברסיטה.


ספרים באתר ה-NCBI:

האתר מכיל ספרייה עשירה מאד בספרים בתחומי הביולוגיה, אולם רק חלק מועט מהם פתוח לגישה חופשית לכלל הציבור. יחד עם זאת, ספרים רבים מאפשרים חיפוש בתוך הספר והצגת העמודים בתחום תוצאת החיפוש.
עצה: חיפוש של כותרות הפרקים יאפשר לכם קריאה של הפרק המעניין אתכם בצורה רציפה.


ספריית פ.א.ר (פתיחת אוצרות רוח) - האוניברסיטה הפתוחה

האתר מכיל חומרי לימוד ואף ספרים בתחומים שונים בהם עוסקת האוניברסיטה הפתוחה, כולל מדעי הטבע והחיים.קישור לספרים נבחרים: 

HumanPhisiology1997

שם הספר: אקולוגיה

יחידות 1-2: מבוא, אנרגיה וחומרים במערכות אקולוגיות, אקולוגיה, גנטיקה ואבולוציה.

יחידות 3-5: אקולוגיה של אוכלוסיות.

יחידה 6: חברות ביולוגיות ומערכות אקולוגיות.

מחברת: איילת שוסטר

הוצאה לאור: אוניברסיטה פתוחה

 

 

 

 Animal Behave - introduction

שם הספר: נושאים בהתנהגות בעלי חיים: אתר פ.א.ר

חטיבת מבוא; יח' 1 - דרך אתר כותר

חטיבה ראשונה: גורמים המעצבים את ההתנהגות; יח' 4-2 - דרך אתר כותר

חטיבה שנייה: התנהגות, אבולוציה ואקולוגיה; יח' 6-5 - דרך אתר כותר

מחברת: ענת ברנע

הוצאה לאור: אוניברסיטה פתוחה


 

 

 

 

 

 


החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 5: זוחלים ודוחיים החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 4: חרקים החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 3: החי במים החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 2: חסרי חוליות יבשתיים
החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 9: צמחים חסרי פרחים החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 8: הצומח של ארץ ישראל החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 7: יונקים החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 6: עופות
החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 12: צמחים ובעלי חיים במשק האדם החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 11: צמחים ובעלי פרחים ב' החי והצומח של ארץ ישראל - כרך 10: צמחים ובעלי פרחים א'

 

שם הספר: החי והצומח של ארץ ישראל:
אנציקלופדיה שימושית מאויירת - דרך אתר כותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הספר: לקסיקון החי והצומח של ארץ ישראל

לקסיקון החי והצומח - החי במים לקסיקון החי והצומח - בעלי חיים לקסיקון החי והצומח - צמחים

עורך עזריה אלון

הוצאת משרד הביטחון

כרך 1: צמחים / מחבר הכרך ועורכו מיכה לבנה. (תשנ"ד).

כרך 2: בעלי חיים / מחבר הכרך ועורכו מיכה לבנה. (תשנ"ה).

כרך 3: החי במים / מחבר הכרך ועורכו לב פישלזון. (תשנ"ו).

 

 

 

 

 

Molecular cell Biology, 4th Ed.

 

Book title: Molecular Cell Biology, 4th edition
(Search only) - through NCBI

Authors: Harvey Lodish, Arnold Berk, S Lawrence Zipursky, Paul Matsudaira, David Baltimore, and James Darnell.

 

 

 


 

 

 

 


Molecular Biology of The Cell, 4th Ed

 

Book title:Molecular Biology of the Cell, 4th edition
(Search only) - through NCBI

Authors: Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis,
Martin Raff, Keith Roberts, and Peter Walter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

קישור לכתבי עת נבחרים

קישור ישיר (מהאוניברסיטה) וקישור מרחוק (מהבית):

לקישור מהבית, לחצו על שם כתב העת, ותופנו לרשומת כתב העת בקטלוג האוניברסיטה. לחיצה על תמונת העטיפה תוביל אתכם ישירות לאתר כתב העת (קישור ישיר, מתוך האוניברסיטה).

להסבר על דרכי הגישה לכתבי עת מהבית ראו שאלות נפוצות.

 


PNAS Cell The Embo Journal Nature Genetics - current issue Nature - current issue
PNAS (BAR) Cell (BAR) EMBO (BAR) Nat. Gen. (BAR) Nature (BAR)
Cancer cell PLoS All
'PLoS'
journals

Science - current issue All
'nature'
journals
Cancer Cell (BAR) PLoS Biology
Science (BAR)
Plant J Plant Physiology Plant Cell Development Blood
Plant J. (BAR) Plant Physio(BAR) Plant Cell (BAR) Development (BAR) Blood (BAR)